Portrait

Fotografia portretowa

Czym jest portret i kim jest fotograf portrecista?
Portret fotograficzny może być obrazem ukazującym wygląd zewnętrzny danej osoby, a także cech jej osobowości, zainteresowań, sposobu bycia czy wykreowanej postaci. Portret nie musi być zestawem pozowanych sekwencji, może to być spontaniczna forma rejestracji obrazu. Portret może być wykonany zarówno w studiu, jak i plenerze. Wykonuję portrety ze stylizacją, przemyślanym wizażem, jak i naturalne obrazy. Sesja zdjęciowa portretowa może mieć też charakter portretu biznesowego, o charakterze formalnym. Możliwości jest tak wiele, jak wiele jest zestawień pomysłów fotografa i zainteresowanego.
Fotograf portrecista, to wizjoner, który potrafi stworzyć naturalną atmosferę, wydobywając prawdziwe wnętrze fotografowanej osoby.
Zapraszam na sesje portretowe osoby w każdym wieku, z własnymi pomysłami, a także całkowicie oddające się inwencji twórczej fotografa. Sesje zdjęciowe wykonuję w plenerze jak i w swoim studiu. Polecam również sesję zdjęciową jako prezent dla bliskiej osoby.
Szczególnie lubię pracę z kobietami, podkreślając ich atrybuty oraz przedstawiając subtelne, sensualne obrazy.


Portrait photography

What is a portrait and who is a photo portraitist?
A photographic portrait can be an image of the person’s appearance and, sometimes, the image of her personality, interests, way of life or created figure. Portrait does not have to be a set of posed sequences, it can be a spontaneous way of image recording. Portrait can be performed in the studio and outdoor. I make portraits with styling and individual makeup but also pure natural images. The portrait session may also be a business portrait with the formal way. There are as many possibilities as many ideas have the photographer and the model.
Photographer is a visionary who can create a natural atmosphere, bringing out the real face of the photographed person.
I invite to portrait sessions people of all ages, with own ideas and completely devoted to the creativity of the photographer. Photo sessions are done outdoors and also in my studio. I also recommend a photo session as a gift for the loved one.
Especially I like working with women, emphasizing their attributes and showing subtle and sensual images.