In love

Sesje narzeczeńskie pełne miłości

„Życie może istnieć tylko dzięki miłości.” — C. Brentano

Spojrzenia pełne namiętności, dotknięcia pełne uczuć, magiczne chwile we dwoje, to właśnie chcę sfotografować na Waszej sesji miłosnej!


Engagement sessions full of love

„Life can only exist owing to love.” — C. Brentano

Glances full of passion, touches full of emotions, magic moments by twos, that is what I want to shoot on your love session!